Avís legal

CASTELLERS DE L’ALT MARESME

Domicili: Jacint Verdaguer, 15. 08397 Pineda de Mar (Barcelona
NIF: G66173030

 

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina dels Castellers de l’Alt Maresme (en endavant, la Colla). L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de la Colla.

La Colla no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la Colla.

Els anunciants i patrocinadors amb els que la Colla pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de la Colla.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos compresos dintre d’aquest lloc web es presenten amb la llicència de creative commons Reconeixement-No comercial. Aixo permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial.

No es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

La resta de continguts, incloent-hi  imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de la Colla, si no s’especifica el contrari. D’entre els que pertanyin a la Colla, alguns poden ser oferts sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

Tots aquells altres continguts dels quals la Colla no en sigui la titular seran inclosos al lloc web únicament després d’haver obtingut el dret de fer-los servir.

 

RESPONSABILITAT SOBRE CONTINGUT I ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

La Colla no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

La Colla es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que la Colla ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor

La Colla eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

 

PROTECCIÓ DE DADES

La Colla compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades

En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a la Colla els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La Colla no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.